Haber Gönder Künye İletişim
  • Altın (Has) 229.71 231.36
  • Dolar 5.4642 5.4741
  • Euro 6.2034 6.2146
Oturum Aç Üye Ol

14 MART 2019 TARİHLİ VE 30714 SAYILI RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
14 Mart 2019 09:02

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar (Karar Sayısı: 818)

–– Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 819)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Türk Yargı Etiği Bildirgesi

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/22)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 8465-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 8468 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/103, K: 2019/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/108, K: 2019/5 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28/09/2018 Tarihli ve E: 2018/2, K: 2018/8 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


GÜNE BAKIŞ SAYFASINI

YORUMUNUZU YAZIN ...

YORUMLAR

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN

GÜNÜN SÖZÜ